Điều khoản & điều kiện

Chính sách Du Lịch Thái Land 365 áp dụng cho Quý khách có lý do không thể sử dụng dịch vụ và muốn hoàn hoặc huỷ dịch vụ đó!

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG (Bên A)

Sau khi đăng ký dịch vụ với Du Lịch Thái Land 365, Quý khách có quyền hoàn huỷ hoặc thay đổi dịch vụ trong khoảng thời gian từ ngày đăng ký

đến ngày thực hiện dịch vụ, và sẽ được áp dụng các mức Quy định dựa vào các trường hợp sau đây:

1. Trường hợp bên A có sự thay đổi về: Thời gian, ngày khởi hành và các nội dung khác trong lịch trình đã ghi trong phụ lục hợp đồng. Bên A phải

chịu trách nhiệm và thanh toán các khoản chi phí phát sinh do thay đổi thời gian, ngày khởi hành và nội dung khác trong chương trình theo phụ lục

hợp đồng.

2. Trường hợp Bên A có bất kỳ sự thay đổi nào về số lượng khách trong đoàn làm ảnh hưởng đến giá dịch vụ Bên B đã cung cấp cho Bên A, Bên B sẽ áp dụng theo biểu giá mới căn cứ trên số khách thực tế của Bên A tại thời điểm đó. Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B các chi phí phát sinh do sự thay đổi đó.

Ngay sau khi ký hợp đồng, Bên B đã tiến hành đặt các dịch vụ cho khách hàng như­­: Đặt giữ chỗ hàng không, xin Visa, đặt các dịch vụ tại nư­ớc

ngoài (khách sạn, phuơng tiện vận chuyển, nhà hàng và các dịch vụ liên quan). Trường hợp Bên A báo hoãn hoặc hủy chương trình (báo hủy qua

fax hoặc email, không báo hủy qua điện thoại) vì bất kỳ lý do gì, hai bên cam kết như­ sau :

1. Bên A báo hủy ngay sau khi đăng ký, sẽ phải chịu phạt 10% giá trọn gói của thành viên báo hủy.

2. Trước 28 ngày làm việc so với ngày dự kiến khởi hành, Bên A phải thanh toán chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và 20% giá trọn gói về giá tour đối

với mỗi khách giảm.

3. Trong vòng từ 15 đến 27 ngày làm việc trước ngày dự kiến khởi hành, Bên A phải chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và thanh toán 30% giá trọn gói

đối với mỗi khách giảm.

4. Trong vòng từ 10 đến 14 ngày làm việc trước ngày dự kiến khởi hành, Bên A phải chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và thanh toán 50% giá trọn gói

đối với mỗi khách giảm.

5. Trong vòng từ 05 đến 09 ngày làm việc trước ngày dự kiến khởi hành, Bên A phải chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và thanh toán 75% giá trọn gói

đối với mỗi khách giảm.

6. Trong vòng từ 02 đến 04 ngày làm việc trước ngày dự kiến khởi hành, Bên A phải  chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và thanh toán 90% giá trọn

gói đối với mỗi khách giảm.

7. Trong vòng 24 giờ trước ngày khởi hành, Bên A phải chịu mọi chi phí phát sinh thực tế và chịu mức phạt 100% giá trị tour.

8. Trường hợp khách không được cấp Visa do lỗi của khách (ví dụ: hồ sơ đen, không chứng minh được đầy đủ hồ sơ theo quy định ĐSQ,…) hoặc

khách không được nhập cảnh vì lí do nhân thân, bên A vẫn phải chịu các chi phí phát sinh thực tế như đặt cọc vé máy bay, khách sạn, phí xin Visa,…

ĐỐI VỚI (Bên B)
1. Huỷ bỏ hợp đồng tổ chức chuyến đi (do chủ quan của Du Lịch Thái Land 365) sẽ bị phạt 8% tổng giá trị hợp đồng và trả tiền đặt cọc theo quy

định của pháp luật cho bên A trong thời gian 5 ngày kể từ khi có quyết định hủy hợp đồng này.

2. Được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu bất cứ khoản bồi thường nào nếu phát hiện bên A có các hành vi cố ý vi phạm

pháp luật gây tổn hại tới an ninh, chính trị quốc  gia cũng như  của  địa phương nơi sở tại.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Trường hợp chuyến đi bị hủy bỏ do nguyên nhân khách quan ngoài khả năng kiểm soát của hai bên (như : thiên tai, chiến tranh, khủng bố, dịch

bệnh, biến động chính trị, bãi công, các quy định Luật mới của Chính phủ hay nhà chức trách địa phương, …) thì hai bên thoả thuận phương án giải

quyết theo tình hình thực tế và trách nhiệm mỗi bên!

2. Trong một số trường hợp đặc biệt như: hỏng xe do yếu tố kỹ thuật, chậm giờ bay, chậm xe do tắc đường, tai nạn giao thông bên B sẽ khắc phục

kịp thời ở mức tốt nhất tránh gây thiệt hai cho bên A

3. Bên B có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ bên A (khi có sự đề nghị hợp lý của bên A) cùng giải quyết các sự cố xảy ra đối với đoàn trong thời gian sử

dụng dịch vụ như: khách bị ốm đau, tai nạn, làm hư hỏng đồ tại mỗi nơi đoàn đến, mất mát tài sản cá nhân, ….